Enginyeria i Arquitectura

punt    Especialistes en Gestors de Residus: Legalització de l'activitat de gestor de residus, obtenció del codi de gestor, tràmits amb l'Agència de Residus de Catalunya.

punt    Redacció de projectes executius d'edificis industrials (obra i instal·lacions).

punt    Legalitzacions industrials.

punt    Tramitació del Certificat de Compatibilitat Urbanística.

punt    Llicències ambientals.

punt    Tramitació de canvis substancials i no substancials (Ampliacions d'activitat).

punt    Assessorament i acompanyament en les inspeccions per part d'una EAC (Entitat Ambiental de Control).

punt    Inscripció al RIIAC (Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya).