ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ RAMADERA DE PORCÍ I CUNÍCOLA

Project Description

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA (AIAS) DEL CANVI SUBSTANCIAL  D’UNA ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ RAMADERA DE PORCÍ I CUNÍCOLA  “CASANOVA DE PUIGORIOL”

Mas Casanova de Puigoriol

VIC

 

Promotor: Ramaderia Orra Font,S