PROJECTE TÈCNIC PER INDÚSTRIA D’ACABATS DE LA PELL

Project Description

INDÚSTRIA D’ACABATS DE LA PELL

Projecte tècnic per a la comunicació prèvia ambiental municipal d’una indústria d’acabat de la pell.

Sol·licitud de permís d’abocament d’aigües residuals .

Localització: Tona (Barcelona)

Data: 2013, 2018 (Canvi substancial (cs) per ampliació)

indústria, acabats de la pell, Vector Ambiental, Barcelona

aqpel.com