Llicència d'Activitats a indústria, Vector Ambiental