AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Project Description

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA DE LA RECONSTRUCCIÓ DE LA MASIA “EL BAC DE LA PLANA”  

Masia el Bac de la Plana

VIDRÀ

 

 

Promotor: Particular