ESTUDI D’IMPACTE D’ESTACIONAMENT DE CARAVANES

Project Description

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA D’UNA ACTIVITAT D’ESTACIONAMENT DE CARAVANES AL TERME MUNICIPAL DE MONT-RAS

Parcel.la 37 polígon 2

MONT-RAS

 

Promotor: Particular