ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

Project Description

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA D’UNA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

Explotació ramadera

CASTELLÓ D’EMPURIES

 

 

Promotor: SAT N3024