VALORITZACIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES

Project Description

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA D’UNA ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES MITJANÇANT COMPOSTATGE

Casó de Juvanteny

SANTA MARIA DE CORCÓ – L’ESQUIROL

 

 

Promotor: Agrària de Torelló, SCCL