PROJECTE TÈCNIC PER VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS

Project Description

GESTOR DE RESIDUS: VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS

Projecte tècnic per a la comunicació d’un canvi no substancial per a la introducció de nous codis de gestió.

Memòria per a la comunicació d’un canvi no substancial per a l’adequació al RD 110/2015 sobre RAEE’S.

Localització: Sant Joan Despí (Barcelona)

www.durcoreciclatges.com