ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Project Description

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN  HABITATGE FAMILIAR EN SNU

Mas Jolis

LES LLOSES

 

Promotor: Particular