Enginyeria Ambiental

Serveis d'Enginyeria

REDACCIÓ DE PROJECTES

Un projecte executiu defineix com s’han de portar a terme les obres i instal·lacions per tal de garantir-ne tant la seva funcionalitat com la seva adequació normativa.

Redactem projectes executius d'edificis industrials (obra i instal·lacions) perquè l’activitat es desenvolupi d’una manera eficient i òptima.

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS

Gran part de les instal·lacions industrials es regeixen per una reglamentació específica que requereix d’una legalització prèvia a l’activitat.

Realitzem i tramitem tots els permisos previs necessaris per a la correcta legalització de les instal·lacions industrials tenint sempre en compte les necessitats de cada cas.

ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT

Una inspecció ambiental té com a objectiu comprovar el grau d’execució i compliment de la normativa mediambiental per tal d’evitar possibles impactes negatius en el medi.

Oferim assessorament i acompanyament en les inspeccions per part d'una EAC (Entitat Ambiental de Control).

INSCRIPCIÓ AL RIAAC

El Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a objectiu disposar de la informació actualitzada de les industries.

Tramitem i gestionem el procés d’inscripció de la industria al RIAAC davant l’organisme públic corresponent.

AMPLIACIONS D'ACTIVITAT

En el cas de voler ampliar l’activitat, es requereix d’una tramitació ambiental on s’hi considerin tots els aspectes necessaris per a desenvolupar-la.

Elaborem el projecte d’ampliació d’activitat i gestionem tots els tràmits necessaris davant l’organisme competent.

ALTRES SERVEIS D'ENGINYERIA

Treballem amb la principal finalitat d’aportar solucions a les diverses necessitats dels nostres clients de la manera més òptima i eficient.

Per això, i perquè sabem que cada empresa és única, oferim solucions totalment personalitzades sempre tenint en compte el nostre entorn i el benestar comú.

Els nostres Projectes d'Enginyeria