Enginyeria Ambiental

Serveis d'Enginyeria

REDACCIÓ DE PROJECTES

Un projecte executiu defineix com s’han de portar a terme les obres i instal·lacions per tal de garantir-ne tant la seva funcionalitat com la seva adequació normativa.

Redactem projectes executius d'edificis industrials (obra i instal·lacions) perquè l’activitat es desenvolupi d’una manera eficient i òptima.

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS

Les instal·lacions subjectes a l'aprovació per part del Departament d'Indústria, requereixen la redacció d'un projecte de legalització específic, d'acord amb la reglamentació vigent que els afecta.

Realitzem i tramitem totes les legalitzacions de les instal·lacions industrials, d'acord amb les necessitats de cada cas.

ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT

Una inspecció ambiental té com a objectiu comprovar el grau d’execució i compliment de la normativa mediambiental per tal d’evitar possibles impactes negatius en el medi.

Oferim assessorament i acompanyament en les inspeccions que derivin de la vostra activitat.

INSCRIPCIÓ AL RIAAC

El Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat disposar de la informació actualitzada de les indústries agràries i alimentàries.

Tramitem i gestionem el procés d’inscripció de les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca ubicades a Catalunya.

AMPLIACIONS D'ACTIVITAT

En el cas de voler ampliar l’activitat existent, es requereix d'una tramitació específica d'acord amb la substancialitat del canvi.

Avaluem les modificacions per quantificar la seva substancialitat i elaborem el projecte d’ampliació d’activitat gestionant tots els tràmits necessaris davant l’organisme competent.

ALTRES SERVEIS D'ENGINYERIA

Treballem amb la principal finalitat d’aportar solucions a les diverses necessitats dels nostres clients de la manera més òptima i eficient.

Per això, i perquè sabem que cada empresa és única, oferim solucions totalment personalitzades sempre tenint en compte el nostre entorn i el benestar comú.

Els nostres Projectes d'Enginyeria