ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATIGÍSTICA PER A RECONSTRUCCIÓ D’UNA MASIA

Project Description

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATIGÍSTICA PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LA MASIA “EL BAC DE LA PLANA”

Masia el Bac de la Plana

VIDRÀ

 

 

Promotor: Particular