ESTUDI D’IMPACTE PER NOVA CONSTRUCCIÓ

Project Description

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA  NOVA CONSTRUCCIÓ

D’UN CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I ACOLLIDA “PORTA A LA SERRALADA DE MONTGRONY”

Font de Querol

CAMPDEVÀNOL

 

Promotor: Ajuntament de Campdevànol