PROJECTE TÈCNIC PER UNA INSTAL·LACIÓ D’APROFITAMENT DE BIOMASSA, SERRADURES I ESPECEJAMENT DE FUSTA

Project Description

GESTOR DE RESIDUS: VALORITZACIÓ DE FUSTA

Projecte Tècnic per la sol·licitud de llicència ambiental d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa, serradures i especejament de fusta i valorització de residus no perillosos.

Inscripció de la instal·lació al Registre general de gestors de residus de Catalunya per l’obtenció del CODI DE GESTOR.

Localització: Manlleu (Barcelona)

www.recrec.cat