Llicència d'activitats Indústria, Vector Ambiental